Phòng giáo dục là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về giáo dục - Đào tạo tại địa phương , chủ trì phối hợp với phòng Tổ chức - lao động lập kế hoạch tiếp nhận, điều động cán bộ, giáo viên trên địa bàn toàn huyện.

Thực hiện Quyết định số 3884/ QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá; Công văn số 313 của SGD& ĐT- VP về việc cung cấp trang thông tin điện tử. Phòng giáo dục xin cung cấp thông tin của phòng và các trường học trên địa bàn cụ thể như sau: 

1/ Về chức năng nhiệm vụ ( Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chủ Tịch UBND huyện Hoằng Hoá).

 Phòng giáo dục là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về giáo dục - Đào tạo tại địa phương , chủ trì phối hợp với phòng Tổ chức - lao động lập kế hoạch tiếp nhận, điều động cán bộ, giáo viên trên địa bàn toàn huyện.

   Trực tiếp tham mưu trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định điều động cán bộ, giáo viên đến công tác tại các trường trong huyện.

2/ Về tổng quan của địa phương .

    Hoằng Hoá là một huyện đồng bằng ven biển, diện tích rộng , dân số đông, có đường quốc lộ 1A, Quốc lộ 10 và đường sắt bắc nam chạy qua, phía tây nam giáp thành phố Thanh Hoá, phía đông nam giáp thị xã Sầm Sơn,có diện tích tự nhiên 22,456 ha với gần 250.000 người gồm 49 xã, Thị Trấn và 361 thôn, nhân dân Hoằng Hoá vốn giàu truyền thống cách mạng và truyền thống hiếu học. Từ xưa đến nay, có biết bao thế hệ con em Hoằng Hoá đã trưởng thành và giữ nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng và nhà nước trên nhiều lĩnh vực từ cấp Tỉnh đến Trung ương.

3/ Về trường học.

Tổng số các trường của 3 bậc học trong huyện:148 trường.

Trong đó: Mầm Non: 49 trường; Tiểu học: 49 trường; THCS: 49 trường và 01 TTGDTX - DN.

TT

Bậc Mầm Non

Bậc tiểu học

Bậc THCS

TTGDTX-DN

1

Hoằng Giang

Hoằng Giang

Hoằng Giang

TTGDTX-DN

2

Hoằng Xuân

Hoằng Xuân

Hoằng Xuân

 

3

Hoằng Khánh

Hoằng Khánh

Hoằng Khánh

 

4

Hoằng Phượng

Hoằng Phượng

Hoằng Phượng

 

5

Hoằng Phú

Hoằng Phú

Hoằng Phú

 

6

Hoằng Quý

Hoằng Quý

Hoằng Quý

 

7

Hoằng Kim

Hoằng Kim

Hoằng Kim

 

8

Hoằng Trung

Hoằng Trung

Hoằng Trung

 

9

Hoằng Sơn

Hoằng Sơn

Hoằng Sơn

 

10

 Hoằng Trinh

 Hoằng Trinh

 Hoằng Trinh

 

11

Hoằng Lương

Hoằng Lương

Hoằng Lương

 

12

Hoằng Xuyên

Hoằng Xuyên

Hoằng Xuyên

 

13

Hoằng Cát

Hoằng Cát

Hoằng Cát

 

14

Hoằng Khê

Hoằng Khê

Hoằng Khê

 

15

Hoằng Lý

Hoằng Lý

Hoằng Lý

 

16

Hoằng Quỳ

Hoằng Quỳ

Hoằng Quỳ

 

17

Hoằng Hợp

Hoằng Hợp

Hoằng Hợp

 

18

Hoằng Quang

Hoằng Quang

Hoằng Quang

 

19

Hoằng Long

Hoằng Long

Hoằng Long

 

20

Hoằng Anh

Hoằng Anh

Hoằng Anh

 

21

Hoằng Minh

Hoằng Minh

Hoằng Minh

 

22

Hoằng Đồng

Hoằng Đồng

Hoằng Đồng

 

23

Hoằng Vinh

Hoằng Vinh

Hoằng Vinh

 

24

Hoằng Thịnh

Hoằng Thịnh

Hoằng Thịnh

 

25

Hoằng Thái

Hoằng Thái

Hoằng Thái

 

26

Hoằng Phúc

Hoằng Phúc

Hoằng Phúc

 

27

Hoằng Đức

Hoằng Đức

Hoằng Đức

 

28

Hoằng Hà

Hoằng Hà

Hoằng Hà

 

29

Hoằng Đạt

Hoằng Đạt

Hoằng Đạt

 

30

Hoằng Lộc

Hoằng Lộc

Hoằng Lộc

 

31

Hoằng Thành

Hoằng Thành

Hoằng Thành

 

32

Hoằng Trạch

Hoằng Trạch

Hoằng Trạch

 

33

Hoằng Đại

Hoằng Đại

Hoằng Đại

 

34

Hoằng Phong

Hoằng Phong

Hoằng Phong

 

35

Hoằng Lưu

Hoằng Lưu

Hoằng Lưu

 

36

Hoằng Châu

Hoằng Châu

Hoằng Châu

 

37

Hoằng Tân

Hoằng Tân

Hoằng Tân

 

38

Hoằng Đạo

Hoằng Đạo

Hoằng Đạo

 

39

Hoằng Thắng

Hoằng Thắng

Hoằng Thắng

 

40

Hoằng Yến

Hoằng Yến

Hoằng Yến

 

41

Hoằng Tiến

Hoằng Tiến

Hoằng Tiến

 

42

Hoằng Hải

Hoằng Hải

Hoằng Hải

 

43

Hoằng Trường

Hoằng Trường

Hoằng Trường

 

44

Hoằng Đông

Hoằng Đông

Hoằng Đông

 

45

Hoằng Thanh

Hoằng Thanh

Hoằng Thanh

 

46

Hoằng Ngọc

Hoằng Ngọc

Hoằng Ngọc

 

47

Hoằng Phụ

Hoằng Phụ

Hoằng Phụ

 

48

TT Bút Sơn

TT Bút Sơn

TT Bút Sơn

 

49

TTTào Xuyên

Ngọc Đỉnh

Nhữ Bá Sỹ

 

4/ Tổng số cán bộ, giáo viên của mỗi bậc học:( Hiện tại)

    Tổng số cán bộ, giáo viên của 3 bậc học và TTGDTX-DN:3068 người.

Trong đó: - Mầm Non: 729 nười.

                - Tiểu học:   1028 người.

                - THCS    :   1278 người.

                - TTGDTX- DN: 33 người.

5/ Một số thành tích nổi bật trong 5 năm qua.

    Hoằng Hoá là huyện phát triển mạnh về công tác giáo dục và đào tạo, luôn được Sở giáo dục đánh giá và xếp hàng đầu các huyện trong Tỉnh. Huyện Uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và luôn xác định giáo dục đào tạo là Quốc sách hàng đầu. Vì vậy giáo dục Hoằng Hoá trong những năm gần đây phát triển khá toàn diện và vững chắc.

    Năm học 2006-2007 này giáo dục Hoằng Hoá tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu , nhiệm vụ trong năm học đã và đang đạt nhiều kết quả:

- Hệ thống giáo dục từ bậc học Mầm Non đến THCS, TTGDTX-DN, Trung tâm học tập cộng đồng phát triển đồng bộ, cân đối và vững chắc, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân trong huyện.

Tỷ lệ huy động học sinh các cấp học , ngành học đạt tỷ lệ cao: Nhà trẻ đạt 25,2% , Mẫu giáo đạt 67,8% ( Trong đó trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%); Trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 99 đến 100%; Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100% và lớp 6 đạt 99,8% ; Học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT và Bổ túc văn hoá đạt 77,1%.

- Công tác phổ cập giáo dục : Phòng giáo dục đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của huyện làm tốt công tác phổ cập giáo dục.

        + Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: Hoằng Hoá là một trong những đơn vị dẫn đầu về công tác phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tháng 1 năm 2000 Hoằng Hoá được công nhận hoàn thành PCGDTH đúng độ tuổi, đến nay 100% các xã , Thị Trấn hoàn thành PCGDTH đúng độ tuổi.

        + Phổ cập giáo dục THCS: Năm 2001 Hoằng Hoá được Tỉnh công nhận hoàn thành phổ cập GDTHCS, đến nay có 48/49 xã, Thị Trấn hoàn thành các tiêu chuẩn PCGDTHCS, đến cuối tháng 4/2007 bộ về kiểm tra công nhận .

- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đạt kết quả cao: Tính đến tháng 4/2007, toàn huyện tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia là 46 trường trong đó từng cấp học: Mầm Non :10 trường đạt 20,4%; Tiểu học : 29 trường đạt 59,2%; THCS:7 trường đạt 14,3% và nhiều trường cận chuẩn đang phấn đấu để công nhận trong các năm học tới.

- Về cơ sở vật chất: Các năm gần đây được tăng cường đáng kể, đa số các trường trong huyện đều có phòng học cao tầng( Tiểu học 48/49 trường học cao tầng; THCS 44/49 trường học cao tầng, các trường không có phòng học tạm, phòng học 3 ca ; Bàn ghế giáo viên và học sinh đủ cho việc dạy- học 2 ca và 1 ca).

- Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng các xã, Thị Trấn: Toàn huyện có 49/49 xã, Thị trấn thành lập được trung tâm học tập cộng đồng, hiện nay đã và đang đi vào hoạt động có hiệu quả. các trung tâm đã bám sát năm nội dung theo quy chế của UBND Tỉnh đã ban hành. Cùng với hội khuyến học của huyện phòng giáo dục đã phối hợp với các phòng ban chức năng có liên quan chỉ đạo các trung tâm ở các xã, Thị Trấn tổ chức tốt việc phổ biến kiến thức về chuyển giao kỹ thuật công nghệ, kiến thức kinh tế thị trường;dạy nghề cho nông dân theo phương châm cần gì học nấy gắn với các nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; giải quyết việc làm ngoài ra còn làm tốt việc phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật cung cấp thông tin mang tính thời sự kiến thức về VHXH nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết cho người lao động.

- Chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường những năm gần đây được nâng cao rõ rệt; cảnh quan môi trường sư phạm ngày càng thêm xanh - sạch - đẹp.

- Công tác tổ chức các kỳ thi trong các năm qua đã được chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy chế thi. điều đáng ghi nhận được sự chỉ đạo kiên quyết của các cấp Uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, việc tham mưu tích cực và chỉ đạo nghiêm túc đồng bộ của ngành nên tất cả các kỳ thi học kỳ, thi nghề phổ thông, thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp được Tỉnh và Sở giáo dục khen ngợi. Là đơn vị đã thực hiện tốt trật tự kỷ cương trong thi cử, tạo được sự công bằng trong đánh giá học sinh và giảng dạy của giáo viên được nhân dân đồng tình ủng hộ và ghi nhận những chuyển biến rõ nét này.

  Đặc biêt năm học 2005-2006, Phòng giáo dục Hoằng Hoá được công nhận là đơn vị dẫn đầu các phòng giáo dục trong Tỉnh, được Giám Đốc Sở giáo dục và đào tạo tặng giấy khen đơn vị dẫn đầu toàn Tỉnh.